Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna

Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Arysta LifeScience Corporation (dalej zwana „Arysta“) ma świadomość, że użytkownicy przykładają wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania dotyczących ich informacji. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienie, aby wszelkie takie informacje, które znajdą się w naszym posiadaniu, były objęte odpowiednią opieką. Niniejsza Polityka prywatności określa kroki podejmowane przez nas w celu zapewnienia zachowania bezpieczeństwa i poufności wszelkich dostarczonych nam informacji oraz wykorzystywania ich wyłącznie w celach, w których zostały udostępnione.

Dane osobowe
Jedyne gromadzone przez nas dane osobowe to dane udostępnione nam przez użytkownika podczas rejestrowania się w naszym serwisie, niezależnie od przyczyn, lub podczas komunikowania się z nami za pośrednictwem naszego serwisu. W dowolnym momencie, na żądanie użytkownika, udostępnimy użytkownikowi kopię wszystkich jego danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu.

Cele, do których Dane osobowe mogą być wykorzystywane
Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

  • Dostarczanie użytkownikowi żądanych przez niego informacji lub usług.
  • Przekazywanie użytkownikowi informacji od Arysta, którymi użytkownik może być zainteresowany.
  • Weryfikacja wewnętrzna.
  • Doskonalenie zawartości serwisu.
  • Spersonalizowanie treści i/lub układu serwisu dla każdego indywidualnego użytkownika.
  • Powiadamianie użytkowników o aktualizacjach serwisu.
  • Kompilowanie i ujawnianie statystyk dotyczących naszych użytkowników i ich preferencji.

Statystyki te są jednocześnie anonimowe i nie identyfikują poszczególnych użytkowników.

DUjawnianie informacji
Nie przekazujemy żadnych danych osobowych użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim poza członkami Arysta lub pośrednikami działającymi na nasze zlecenie w naszym imieniu, bez uzyskania zgody użytkownika.

Marketing i reklama
Na stronach internetowych arystalifescience.com nie będą pojawiać się żadne oferty promocyjne lub reklamy, a osobiste dane kontaktowe użytkownika nie będą nigdy przekazywane, sprzedawane, udostępniane w barterze, wymieniane lub w inny sposób udostępniane przez Arysta osobom trzecim w celach reklamowych lub marketingowych.

Dodatkowe formularze i wiadomości e-mailowe
Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia do użytkownika o podanie dodatkowych informacji, jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami w celu uzyskania dodatkowych usług i informacji lub w celu rozpatrzenia reklamacji bądź skargi.

Ochrona informacji
Zastosowaliśmy zabezpieczenia technologiczne, zasady zabezpieczeń i inne środki w celu zapewnienia ochrony danych znajdujących się pod naszą kontrolą przed dostępem osób nieupoważnionych, niewłaściwym wykorzystywaniem, zmianą, nielegalnym lub przypadkowym zniszczeniem bądź przypadkową utratą. Chronimy również dane użytkownika poprzez stosowanie wymogu kontraktowego zobowiązania wszystkich naszych pracowników i innych osób, które posiadają dostęp do danych użytkownika lub są związane z przetwarzaniem danych użytkownika, do zachowania poufności w odniesieniu do tych danych.

Zmiany w naszej polityce prywatności
W przypadku podjęcia przez nas decyzji o wprowadzeniu zmian w naszej Polityce prywatności, zmiany te zostaną ogłoszone tutaj. Wprowadzenie istotnych zmian dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika będzie jednak wymagać od nas uprzedniego uzyskania zgody użytkownika.

Partnerzy handlowi

Biostymulatory firmy Arysta LifeScience są sprzedawane przez autoryzowanych dystrybutorów. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź najbliższego, twojemu miejscu zamieszkania, dystrybutora.

Znajdź dystrybutora

Copyright© 2014 Arysta Lifescience Corporation. All rights reserved.